Siirry sisältöön Siirry hakuun

JURA Elektroapparate AG:n tietosuojapolitiikka ja verkkosivujen käyttöehdot

Yksityisyyden suojaa koskeva toimintalinja

Toivotamme sinut vierailijana tervetulleeksi kotisivuillemme ja olemme tyytyväisiä yhtiötämme kohtaan osoittamasi kiinnostuksen johdosta. Jotta saisit hyvän yleiskäsityksen henkilötietojesi käsittelystä, teemme sinulle läpinäkyväksi kuinka käsittelemme tietojasi ja mihin varotoimiin olemme omalta osaltamme ryhtyneet. Tämän lisäksi sinulle kerrotaan näiden tietojen käsittelyyn liittyvät lakisääteiset oikeutesi. 

Me sitoudumme henkilökohtaisten tietojesi vastuulliseen käsittelyyn. Näin ollen pidämme itsestään selvänä sitä, että noudatamme lain vaatimuksia, ja ennen kaikkea EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa toimintalinjauksessamme kerromme sinulle kotisivujemme puitteissa tapahtuvaan tietojen käsittelyyn liittyvistä tärkeimmistä näkökulmista. Tämä yksityisyyden suojaa koskeva toimintalinjaus koskee henkilötietoja (jatkossa niihin viitataan lyhenteellä ”tiedot”), joita vastaanotamme rekisteröidyistä eri lähteiden kautta (verkkosivustot, mobiilisovellukset, sosiaalinen media, asiakkaat, toimittajat ja liiketoimintakumppanit).

1 Yhteystiedot 

1.1 Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja jäsenvaltioiden muiden tietosuojalakien sekä muiden tietosuojamääräysten merkityksessä:

Dayton Oy
Tikkurilantie 136
01510 Vantaa
Suomi/Finland
S-posti: info@dayton.fi
https://fi.jura.com/fi

2 Henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön laajuus ja tarkoitus 

GDPR määrittelee henkilötiedot “tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskeviksi tiedoiksi” ("rekisteröity“)”. Internet-tunnisteominaisuudet kuten IP-osoitteet, katsotaan henkilötiedoiksi, sillä edellytyksellä että niitä ei ole nimenomaisesti tehty anonyymeiksi. Me käsittelemme henkilötietojanne seuraavia tarkoituksia varten:

 • Yhteydenottolomakkeen kautta tapahtuva tiedustelu
 • Internet-sivuston optimointi (verkkosivuston mukauttaminen vaatimuksiinne)
 • Hakkerien hyökkäyksiltä puolustautuminen ja niiden kirjaaminen
 • Käyttötilastojen laatiminen

2.1 Verkkosivustolla käyminen
Käydessäsi kotisivuillamme palvelimemme tallentavat väliaikaisesti seuraavat tiedot lokitiedostoon, niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin: 

 • tiedustelun tekevän tietokoneen IP-osoite
 • tietojen saannin/haun päivämäärä ja kellonaika 
 • haettujen tietojen nimi ja URL-osoite
 • tietokoneesi käyttöjärjestelmä ja käyttämäsi selain 
 • maa, josta kotisivuillemme on tultu 
 • Internet-yhteyden toimittajasi nimi 
 • aikavyöhyke-ero Greenwichin aikaan (Greenwich Mean Time, GMT) verrattuna
 • pyynnön sisältö (konkreettinen paikka)
 • tietojen saannin tila/HTTP -tilakoodi
 • lähetettyjen tietojen määrä kulloinkin
 • verkkosivusto, jolla käyty viimeksi
 • selaimen asetukset
 • selainohjelmiston kieli ja versio
 • aktivoidut selaimen laajennukset

Tietojen ja lokitiedostojen tallennuksen laillinen peruste on oikeutettu etu. Oikeutettu etu on olemassa seuraavia tarkoituksia varten: 

 • kotisivujemme sisällön jakaminen oikein 
 • kotisivujemme sisällön optimointi sekä markkinointi 
 • tarvittavien tietojen toimittaminen syyttäjäviranomaisille tapausta koskevan syytteen ajamiseksi verkkohyökkäystapauksessa
 • tarjontamme ja kotisivujemme parantaminen entisestään 
 • tilastollisten tietojen kerääminen

2.2 Tiedustelut ja yhteydenottolomake
Voit olla yhteydessä meihin kotisivujemme välityksellä. Lähettäessäsi tiedustelusi hyväksyt yhteydenottotiedustelusi käsittelytarkoitukseen antamiesi tietojen käsittelyn.

Halutessasi ottaa yhteyttä meihin, vaaditaan seuraavat tiedot (* pakollinen tieto), yhteydenoton tyypistä riippuen. Muut tiedot ovat vapaaehtoisia:

 • Osoite/Nimike*
 • Etunimi
 • Sukunimi*
 • Yritys
 • Katu/N:o
 • Postinumero
 • Kaupunki/Kunta
 • Puhelin
 • S-postiosoite*
 • Maa*
 • Tiedustelun syy*
 • Tiedustelun aihe*
 • EAN -tuotekoodi
 • Yritys
 • Yhteyskumppani 
 • Laitteen nimi

Henkilötietojen ilmoittaminen pakollisiksi merkittyihin kenttiin palvelee sinua kiinnostavien asioiden käsittelyä, ja tarvittaessa ne välitetään eteenpäin. Voidaksemme toimittaa sinulle nimenomaiset tiedot, keräämme ja käsittelemme myös vapaaehtoisesti annettuja tietoja.

Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn laillinen peruste on tätä palvelua koskeva oikeutettu etumme. Jos yhteydenotto palvelee sen sopimuksen täyttämistä, johon olet rekisteröity, tai voidaksesi suorittaa sopimusten tekemistä edeltävät vaiheet, tämä on juridinen lisäperuste tietojen käsittelylle.

Tilanteen lopulliseen selvittämiseen asti sinulla on oikeus vetää tietojesi käsittelyä koskeva suostumuksesi pois milloin hyvänsä. Pyydämme lähettämään suostumuksesi peruutusta koskeva ilmoitus seuraavaan s-postiosoitteeseen: tietosuoja@dayton.fi.

3 Poistaminen

Me käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi vain sen ajan, joka tarvitaan niiden säilytyksen tarkoituksen saavuttamiseen tai jonka meitä koskevat lait tai määräykset sallivat. Jos säilytyksen tarkoitus raukeaa tai jos määrätty säilytysaika umpeutuu, henkilötiedot suljetaan tai poistetaan rutiinimuotoisesti ja lain määräysten mukaisesti.

Tämän lisäksi poistamme tietosi, kun pyydät meitä tekemään niin lähettämällä pyynnön s-postiosoitteeseen tietosuoja@dayton.fi ja sen jälkeen meillä ei ole mitään lakiin perustuvia tai muita, näitä tietoja koskevia, säilytys- tai turvallisuusvelvoitteita. 

Erityiset poistamisajat on mainittu nimenomaisesti tämän yksityisyyden suojaa koskevan toimintalinjauksen yksittäisissä luvuissa. 

4 Luovuttaminen kolmansille osapuolille

Me luovutamme henkilötietojasi vain, kun olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi siihen, kun laki velvoittaa meitä tekemään niin, tai sikäli kun se on tarpeen kotisivujemme käytön sekä tiedustelujen käsittelyn tai pyytämisesi palvelujen mahdollisen toimittamisen puitteissa. 

Kolmansille osapuolille välitettyjen tietojen käyttö on ehdottomasti rajoitettu sopimuksella hyväksyttyihin tarkoituksiin. Nämä kolmannen osapuolen yritykset ovat velvoitettuja säilyttämään yksityisyytesi samassa laajuudessa kuin me teemme. Lisäksi he ovat velvollisia käsittelemään henkilötietojasi meidän ohjeittemme mukaan ja noudattamaan EU:ssa sovellettavaa tietosuojan tasoa. Jos tietosuojan tason jossain maassa ei katsota vastaavan Sveitsin standardeja, GDPR:n merkityksessä, me varmistamme sopimuksen avulla, että sinun henkilötietosi suojataan kaikkina aikoina Sveitsin standardien sekä GDPR:n mukaisesti.

Me luovutamme henkilötietojasi seuraavan luokan vastaanottajille:

 • konsernin osakkaat (’compare imprint’)
 • palveluiden toimittajat
 • kaupalliset yhteistyökumppanit, esim. jälleenmyyjät
 • viranomaiset

Lisänä olevat kolmannen osapuolen palveluiden toimittajat mainitaan nimenomaisesti tässä yksityisyyden suojaa koskevassa toimintalinjauksessa (esim. kohdissa “Evästeet” ja “Verkkoanalysoinnin työkalut”).

Sikäli kuin käytämme alihankkijoita palveluidemme toimittamiseen, ryhdymme sopiviin juridisiin järjestelyihin sekä vastaaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme tietosuojan asiaa koskevien lain määräysten mukaisesti.

5 Evästeet

Kotisivumme käyttää niin sanottuja evästeitä. Evästeet ovat tietoja, jotka siirtyvät verkkopalvelimeltamme tai kolmannen osapuolen verkkopalvelimilta käyttäjän – sinun – verkkoselaimelle, ja joita säilytetään siellä myöhemmin haettavaksi. Evästeet voivat olla pieniä tiedostoja tai muun tyyppistä tietojen tallennusta.

Evästeen avulla kotisivuillamme olevat tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjien tarpeiden mukaisiksi. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan sivustollamme kävijät. Tämän tunnistuksen tarkoituksena on tehdä sivustomme käyttö helpommaksi sinulle. 

Käytämme väliaikaisia evästeitä. Ne poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen. Näihin kuuluvat etenkin istuntokohtaiset evästeet. Ne tallentavat niin sanotun istuntotunnuksen, jolla erilaiset selaimeltasi tulevat tiedustelut voidaan kohdistaan yhteisistuntoihin. Siten tietokoneesi voidaan tunnistaa palatessasi sivustollemme. Me käytämme tämän tyyppisiä evästeitä varmistamaan sivustomme toimintaa ja toiminnallisuutta. 

Lisäksi käytämme pysyviä evästeitä. Ne säilyvät kiintolevylläsi istunnon jälkeenkin. Pystymme tekemään tarjonnastamme käyttäjäystävällistä ennen kaikkea näiden evästeiden ansiosta.

Ei-henkilökohtaiset evästeet eivät välitä mitään henkilötietoja meille. Esimerkiksi tilastolliset evästeet. Ne auttavat meitä ymmärtämään, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa siten, että tietoja kerätään ja raportoidaan anonyymisti.

Käytämme tietoturvaevästeitä määrittämään turvallisuusriskejä ja välttämään niitä. Esimerkiksi voimme käyttää näitä evästeitä tallentamaan verkkoistuntoasi koskevia tietoja. Tällä tavoin voimme estää muita muuttamasta salasanaasi ilman sinun käyttäjänimeäsi ja salasanaasi. 
Me sijoitamme mainoksia muille sivustoille markkinointikumppaniemme avulla ja pyrimme näyttämään sinulle vain ne mainokset, jotka oikeasti kiinnostavat sinua. Siinä prosessissa käytetään näiden markkinointikumppanien niin sanottuja kolmannen osapuolen evästeitä, jotka sivustomme asettaa vierailun aikana ja jotka kyseinen markkinointikumppani sitten lukee. Kolmannen osapuolen evästeet ovat väliaikaisesti säilytettäviä tiedostoja, joita säilytetään selaimellasi enintään 540 päivän ajan viimeksi katsotun sivun jälkeen, ja jotka sitten erääntyvät automaattisesti poistettaviksi. 

Voit katsoa ja poistaa tietokoneellesi tallennettuja evästeitä sekä suorittaa evästeiden käsittelyä koskevia asetuksia yleisesti selaimesi asetusten kautta. Voit hankkia lisätietoa tietokoneesi valmistajalta tai Internet-selaimesi Ohje-toiminnosta.

Kotisivuillamme vierailu ei edellytä evästeiden hyväksymistä. Useimmat Internet–selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Jos et halua tätä, voit asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle evästeiden asettamisesta ja sallit tämän vain yksittäisessä tapauksessa. Voit myös asettaa selaimesi niin, että evästeitä ei tallenneta tietokoneellesi tai että saat ilmoituksen uuden evästeen saapuessa. Jotkut selaimet esimerkiksi tarjoavat sinulle mahdollisuutta hyväksyä ensimmäisen osapuolen evästeet mutta estää kolmannen osapuolen evästeet.

Lisäksi voit poistaa ne evästeet, jotka on jo asetettu, milloin hyvänsä Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Tämä on mahdollista kaikissa tavallisissa Internet-selaimissa. Voit ilmoittaa evästeiden yleisestä hylkäämisestä oman verkkoselaimesi asetusten välityksellä. Evästeiden estäminen voi johtaa Internetissä olevan tarjonnan toiminnallisiin rajoituksiin.

Voit hankkia tätä vaihtoehtoa koskevaa tietoa yleisemmin käytettyjen selainten osalta seuraavista linkeistä:

6 Paikallinen säilytys ja vastaavat teknologiat 

Käytämme kotisivuillamme Facebook Inc.:n, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) “pikselityökalua” voidaksemme mitata online-markkinointitoimien tehokkuutta. Seurantapikselit (, joista käytetään myös nimityksiä ”jäljitteet” - Clear GIF:t, Web Beacon tai Pixel Tag,) ovat pieniä koodiyksiköitä, jotka asennetaan verkkosivustolle, mobiilisovellukseen tai mainokseen. Nämä seurantapikselit voivat pyytää määrättyjä, selaintasi ja laitettasi koskevia tietoja, kuten esimerkiksi käyttöjärjestelmä, selaintyyppi, laitetyyppi ja versio, linkittyvä sivusto, vierailtu sivusto, IP-osoite ja muita vastaavia tietoja. Sen avulla voimme seurata toimintaasi sen jälkeen, kun olet nähnyt Facebook-ilmoituksen ja/tai napsauttanut sitä ja sitten tehnyt tilauksen. Tällä tavoin voimme tallentaa Facebook–mainonnan tehokkuutta koskevia tietoja tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten. Tällä tavoin tallennetut tiedot ovat meille anonyymeja, mikä merkitsee sitä, että emme pysty näkemään henkilötietojasi emmekä pysty yhdistämään niitä mihinkään muihin sinua koskeviin tietoihin. 

Facebook kuitenkin tallentaa nämä tiedot ja käsittelee niitä. Facebook pystyy näin ollen ymmärtämään niiden henkilöiden käytöstä, jotka ovat napsauttaneet ilmoitusta Facebookin jäsenosiossa, ja jotka on siirretty kotisivuillemme. Käyttämällä evästeitä, eli tietokoneellesi tallennettuja tekstitiedostoja, Facebook kykenee sitten tunnistamaan sinut Facebookin jäsenosiossa ja optimoimaan mainosten tehokkuutta, esim. tarjontaa sisältävillä ilmoituksilla, jotka on suunnattu Facebookin tietojen käyttöä koskevan direktiivin mukaisille kohderyhmille. Tämä koskee sinua vain, jos sinulla on käyttäjätili Facebookissa ja olet kirjautunut sisään Facebookin jäsenosioon. Jos et ole Facebookin jäsen, näiden tietojen käsittely ei vaikuta sinuun.

7 Verkkoanalysoinnin työkalut

7.1 Google Analytics
Oikeutettujen etujemme perusteella (ts. online-tarjontamme analysointia, optimointia ja taloudellista käyttöä koskeva kiinnostus) käytämme Google Analyticsia, verkkoanalyysipalvelua, jonka toimittaa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google käyttää evästeitä. 

Evästeen keräämät tiedot siitä, miten käytät tätä sivustoa (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähetetään USA:ssa sijaitsevalle Googlen palvelimelle, ja niitä säilytetään siellä. Google on sertifioitu Privacy Shield-sopimuksen nojalla, ja tämän vuoksi se takaa noudattavansa eurooppalaisia tietosuojalakeja. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google käyttää näitä tietoja toimeksiannostamme arvioidakseen sitä, miten käytät sivustoamme, laatiakseen raportteja sivuston toiminnasta ja tarjotakseen meille sivuston käyttöön ja kotisivujen käyttöön liittyviä lisäpalveluita. Selaimeltasi Google Analyticsin toiminnan puitteissa lähetettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlelta peräisin oleviin tietoihin.    

Me käytämme Google Analyticsia ainoastaan siten, että IP-osoitteen nimettömäksi tekeminen on käytössä. Tämä merkitsee sitä, että Google lyhentää käyttäjien IP-osoitteen Euroopan Yhteisön jäsenmaissa tai muissa Euroopan Talousaluetta koskevan sopimuksen sopimusvaltioissa. Ainoastaan poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään USA:ssa sijaitsevalle Googlen palvelimelle, missä se sen jälkeen lyhennetään.

Voit estää evästeen luomien sivuston käyttöä koskevien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) hankkimisen ja lähettämisen Googlelle sekä sen että Google käsittelee näitä tietoja lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä saatavilla oleva selaimen laajennus (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Asetetaan Opt-Out eväste, joka estää tulevaisuudessa tietojesi keräämisen käydessäsi tällä sivustolla. Haluamme kuitenkin tuoda esille sen, että et ehkä voi tässä tapauksessa käyttää kaikkia tämän sivuston toimintoja täysin.    

Löydät lisätietoa käyttöehdoista ja tietosuojasta osoitteessa www.google.com/analytics/terms/de.html, sekä osoitteesta  www.google.de/intl/de/policies/. Me ilmoitamme sinulle, että tällä sivustolla Google Analyticsia on laajennettu koodilla "gat._anonymizeIp();"  jotta taataan IP-osoitteiden anonyymiksi tehty keruu (niin sanottu ’IP masking’).

8 Sosiaalisen median laajennukset 

Käytämme sivustollamme sosiaalisen median laajennuksia. Nämä ovat pieniä ohjelmia tai ohjelmapakkauksia, joilla ohjelmistoa voidaan mukauttaa ja laajentaa käyttäjän omien vaatimusten mukaiseksi. Monet ohjelmat, kuten esimerkiksi grafiikkaohjelmat, mediasoittimet tai Internet-selaimet tukevat toimintoja, joita tavallinen käyttäjä tarvitsee perusversiossaan. 

Olemme asentaneet kotisivuillemme linkit sosiaalisen median profiileihimme seuraavissa sosiaalisen median verkostoissa:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
 • Google +, palvelu, josta vastaa Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • YouTube, palvelu, josta vastaa Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

Käydessäsi kotisivuillamme ja käyttäessäsi jotain sivustolla luetelluista sosiaalisen median laajennuksista, luodaan suora yhteys selaimesi ja kyseisen sosiaalisen median verkoston palvelimen välille. Tämän yhteyden avulla verkosto vastaanottaa tiedon, että kävit kotisivuillamme omalla IP-osoitteellasi ja käytit linkkiä. Käyttäessäsi linkkiä verkostoon samalla, kun olet kirjautuneena käyttäjätilillesi kyseisessä verkostossa, sivumme sisältö voidaan linkittää profiiliisi verkostossa, mikä tarkoittaa sitä, että verkosto voi kohdistaa vierailusi verkkosivullemme suoraan käyttäjätilillesi, ja me vastaanotamme sellaisia tietoja kuin nimen, s-postiosoitteen, paikan, luettelon ystävistäsi sekä profiilikuvan. Näiden tietojen avulla pystymme tarjoamaan sivuilla määrättyjä toimintoja. Mikäli haluat estää tämän, sinun tulee kirjautua ulos ennen vastaavien linkkien vahvistamista. Toimeksianto tapahtuu joka tapauksessa, kun kirjaudut vastaavaan verkostoon käytettyäsi linkkiä.

Jos olet kirjautuneena Facebookiin, Googleen tai Instagramiin käyttäjätilisi välityksellä samalla, kun käyt kotisivuillamme, kyseisen palvelun tarjoaja voi myös kohdistaa vierailusi sivulle käyttäjätiliisi. Jos olet vuorovaikutuksessa laajennukseen, esimerkiksi “Tykkää”- tai “g+1”–painikkeella, vastaavat tiedot lähetetään myös suoraan kyseisen palvelun USA:ssa sijaitsevalle palvelimelle, missä niitä säilytetään. Tiedot julkaistaan myös kyseisessä sosiaalisen median verkostossa käyttäjätilisi välityksellä ja näytetään siellä oleville kontakteillesi.

Vaikka et olekaan kirjautunut laajennusten toimittajien sivustoille käydessäsi kotisivuillamme, laajennusten keräämät tiedot voidaan mahdollisesti kohdistaa käyttämällesi käyttäjätilillesi. Selaimen laajennuksen kautta asetetaan eväste, jossa on tunniste, joka kerta kun verkkosivusto haetaan. Kun selaimesi lähettää tämän evästeen pyytämättä joka kerta ollessaan yhteydessä kyseisen laajennuksen toimittajan palvelimeen, Facebook, Google ja Instagram voivat periaatteessa laatia profiilin, millä sivustolla tunnistimeen kuuluva käyttäjä käy. Tarvittaessa olisi sitten mahdollista kohdistaa tämä tunniste uudelleen henkilöön myöhempänä ajankohtana  - esimerkiksi kun kirjaudutaan sisään palvelun toimittajan sivustolle.

Jos et halua tätä kohdistusta profiilisi laajennuksen toimittajan sivustolla, sinun tulee kirjautua ulos kyseisestä palvelusta, ennen kun vierailet meidän Internet-sivustollamme. Lisäksi voit valita toiminnon ”Estä kolmannen osapuolen palveluntarjoajien evästeet” («Block cookies from third-party providers») selaimesi asetuksissa, sen jälkeen selaimesi ei lähetä evästeitä kyseiseen sosiaalisen verkoston palveluun.  Tällä asetuksella on mahdollista, että lukuun ottamatta selaimen laajennuksia, muut muiden palveluntarjoajien sivustojen väliset toiminnot eivät toimi enää. Voit myös estää sosiaalisen median laajennusten lataamisen kokonaan erityisellä selaimeesi tarjolla olevalla lisäosalla, esim. ”kirjoituksen estäjä” (“NoScript”) (saatavilla sivustolta http://noscript.net/).

Lisäksi käytämme toimintoa «Google + 1». Google +1–painikkeella sinä ja muut käyttäjät saatte henkilökohtaiseksi muokattua sisältöä Googlelta ja yhteistyökumppaneiltamme. Google säilyttää sekä tiedot, jotka annoit sisältönä Contents +1 ja sitä sivua koskevat tiedot, jota katsoit napsauttaessasi +1. Sinun +1 voidaan saada näkyviin viittauksina yhdessä profiilinimesi ja valokuvasi kanssa Googlen palveluissa, kuten esimerkiksi hakutuloksissa tai Google-profiilissasi tai muissa paikoissa verkkosivustolla ja Internetissä olevissa ilmoituksissa. 

Halutessasi lisätietoa tietojen keruun tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä katso kyseisen palvelun toimittajan tietosuojailmoitusta: sieltä voit myös löytää lisää tietoa omista vastaavista oikeuksistasi sekä asetusvaihtoehdoista, joilla voit suojata yksityisyyttäsi sekä oikeudestasi kieltää käyttäjäprofiilien luominen: 

9 Sinun oikeutesi

Sinulla on perustavaa laatua oleva oikeus pyytää henkilötietojasi koskevaa oikaisua, tietojen poistamista, rajoittamista, tietojen siirtämistä, vastalauseen esittämistä ja tietojen poisvetämistä. Jos uskot, että tietojesi käsittely rikkoo tietosuojalakia tai että tietosuojavaatimustasi on jollain tavalla loukattu, voit esittää valituksesi valvovalle viranomaiselle. https://tietosuoja.fi/etusivu

Jos sinulla on kysymyksiä, ehdotuksia ja toivomuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@dayton.fi

10 Alaikäisten toimesta tapahtuva sivuston käyttö 

Sivusto on suunnattu aikuiselle yleisölle. Alaikäisiä, etenkin alle 16-vuotiaita lapsia, kielletään lähettämästä tietojaan meille tai rekisteröitymästä palveluun. Jos huomaamme, että kyseisiä tietoja on lähetetty meille, nämä tiedot poistetaan tietokannastamme. Lapsen vanhemmat (tai laillinen edustaja) voi ottaa yhteyttä meihin ja pyytää tietojen poistamista tai peruutusta/rekisteröinnin purkamista. Tätä varten tarvitsemme kopion virallisesta asiakirjasta, joka vahvistaa asemanne vanhempina tai huoltajana. 

11 Tietoturva 

Me ryhdymme teknisiin ja organisaatiota koskeviin varotoimiin suojataksemme henkilötietojasi manipuloinnilta, niiden katoamiselta, tuhoutumiselta tai luvattomalta käytöltä ja voidaksemme taata käyttäjien oikeuksien suojaamisen ja että noudatamme soveltuvia tietosuojamääräyksiä.

Toimenpiteet, joihin olemme ryhtyneet, takaavat tietojesi salassa pysymisen ja eheyden sekä sen, että järjestelmämme ja palvelumme ovat käytettävissäsi, kun tietojasi käsitellään pysyvästi. Niillä varmistetaan myös se, että tietosi ovat nopeasti tietojesi uudelleen saatavilla ja käytettävissä jonkin fysikaalisen tai teknisen vahinkotapahtuman sattuessa. 

Turvatoimiimme kuuluu myös tietojesi salaaminen. Tietoliikenne tämän JURA-sivuston kautta tapahtuu salatun HTTPS-yhteyden kautta. Se merkitsee sitä, että kaikki tiedot, joita syötät online, lähetetään salatun siirtoreitin kautta. Tämän seurauksena asiattomat kolmannet osapuolet eivät voi koskaan päästä käsiksi näihin tietoihin. 

Parannamme jatkuvasti tietojen käsittelyämme ja turvatoimiamme teknologisen kehityksen mukaisesti. 

Otamme myös erittäin vakavasti oman yrityksemme sisäisen tietosuojan. Työntekijämme ja palveluntarjoajat, joilta tilaamme palveluita, ovat sitoutettuja tietojen salassapitoon ja noudattamaan tietosuojamääräyksiä. Tämä lisäksi he pääsevät käsiksi tietoihin ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeellista. 

12 Linkit muiden palveluiden tarjoajien sivustoille 

Kotisivuillamme on myös linkkejä yhteistyökumppaniemme ja valtuutettujen JURAn erikoistuneiden vähittäismyyjien sivustoille. Sikäli kun linkkejä on muiden palveluiden tarjoajien sivustoille, me emme pysty vaikuttamaan niiden sisältöön. Sen vuoksi emme voi taata näiden sivustojen sisältöä tai olla vastuussa siitä. Kunkin sivuston palvelun toimittaja tai ylläpitäjä on aina vastuussa näiden sivustojen sisällöstä. Linkitetyt sivustot tarkistettiin siltä varalta, että ne mahdollisesti eivät olisi linkitysajankohtana kaikkien lakien ja määräysten mukaisia. Laitonta sisältöä ei esiintynyt linkityksen ajankohtana. Linkitetyn sisällön pysyvää tarkistusta ei kuitenkaan ole kohtuullista vaatia ilman konkreettista näyttöä siitä, että lakeja olisi loukattu. Mikäli tietoon tulisi, että lakeja rikottaisiin, kyseiset linkit poistetaan välittömästi. 

13 Muutokset yksityisyyden suojaa koskevaan toimintalinjaan 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä yksityisyyden suojaa koskevaa toimintalinjaa milloin hyvänsä ottaen huomioon sovellettavat tietosuojamääräykset. Tämän hetkinen tila on 20. toukokuuta, 2018.