Tietosuojaseloste

Toivotamme sinut tervetulleeksi verkkosivuillemme ja iloitsemme kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan. Jotta voimme antaa sinulle hyvän tunteen henkilötietojesi käsittelystä, kerromme sinulle avoimesti, mitä kerätyille tiedoille tapahtuu ja mitä turvatoimia toteutamme. Sinulle ilmoitetaan myös laillisista oikeuksistasi näiden tietojen käsittelyyn liittyen.

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi vastuullisesti. Näin ollen pidämme itsestään selvänä, että noudatamme Sveitsin liittovaltion tietosuojalain (DSG), siihen liittyvän asetuksen ja muiden mahdollisesti sovellettavien tietosuojasäännösten, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme sinulle yrityksemme tietojenkäsittelyn tärkeimmistä piirteistä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietojesi (jäljempänä myös "tietosi") käsittelyyn sekä verkossa että sen ulkopuolella, mukaan lukien tiedot, jotka olemme saaneet henkilöiltä eri lähteistä (verkkosivut, mobiilisovellukset, sosiaalinen media, asiakkaat, toimittajat ja liikekumppanit).

Aluksi löydät yleiskatsauksemme "Tietosuoja: tiivistelmä", jonka tarkoituksena on antaa sinulle lyhyt katsaus tietojenkäsittelyn tärkeimpiin periaatteisiin. Sen jälkeen annamme sinulle vielä yksityiskohtaisempia tietoja.

Huomaa, että tämä tietosuojaseloste ei sisällä tyhjentävää kuvausta tietojenkäsittelystämme ja että yksittäisiä seikkoja voidaan säännellä kokonaan tai osittain erityisillä tietosuojailmoituksilla tai yleisillä käyttöehdoilla (joko viittaamalla niihin tässä tietosuojaselosteessa tai viittaamatta niihin).

1 Yhteystiedot

1.1 Vastuuhenkilön nimi ja osoite

Dayton Oy
Tikkurilantie 136
01510 Vantaa
Suomi/Finland
S-posti: info@dayton.fi
https://fi.jura.com/fi

2 Tietosuoja: Tiivistelmä

Seuraavassa kerromme sinulle tiivistetysti tietojenkäsittelymme tärkeimmistä periaatteista. Tietenkin annamme sinulle vielä yksityiskohtaisempia tietoja. Löydät ne heti alta.

2.1 Käsitellyt henkilötiedot
Käytämme henkilötietoja, jotka luovutat meille, jotka keräämme sinusta tai jotka olemme saaneet kolmansilta osapuolilta. Tärkeimmät niistä ovat:

 • yhteystiedot ja tunnistetiedot
 • henkilötiedot
 • sopimustiedot
 • taloudelliset tiedot
 • vuorovaikutus- ja käyttötiedot
 • verkkosivun tiedot

2.2 Käsittelyn tarkoitukset
Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti lakisääteisten ja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi.

2.3 Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Liiketoimintamme puitteissa olemme siitä riippuvaisia ja toisinaan olemme velvollisia toimittamaan tiettyjä tietoja tietyille kolmansille osapuolille. Emme kuitenkaan missään tapauksessa myy tietojasi.

2.4 Käsittelypaikka
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Sveitsissä tai EU/ETA-maassa tai muussa maassa, jossa on riittävä tietosuojan taso.

3 Tietosuoja yksityiskohtaisesti

3.1 Käsittelemämme henkilötiedot 
JURA käsittelee erilaisia henkilötietoja. Näitä ovat erityisesti sellaiset tiedot,

 • jotka saamme osana liikesuhteitamme asiakkailta, tulevilta asiakkailta, sidosryhmiltä, palveluntarjoajilta, toimittajilta, liikekumppaneilta tai muilta liikesuhteeseen osallistuvilta henkilöiltä
 • jotka saamme työnhakijoilta
 • jotka meidän on lakisääteisesti tai sopimuksen perusteella kerättävä
 • jotka keräämme, kun käytät verkkosivuamme
 • jotka saamme viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta (osoitteiden myyjät, luottotietotoimistot).

Suhteen luonteesta riippuen saatamme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, kuten:

 • yhteys- ja tunnistetiedot, kuten sukunimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • henkilötiedot, kuten sukupuoli, kansallisuus, kieli
 • asiakastilin tiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana, tilinumero
 • sopimustiedot, kuten sopimustyyppi, sopimuksen sisältö, tuotteiden ja palvelujen tyyppi, tilaustiedot
 • taloudelliset tiedot, kuten tilitiedot, maksutiedot, maksuhistoria, keskimääräiset tulot, luottoluokitustiedot
 • tietoliikenteestä saatavat oheistiedot, kuten puhelinnumero, yhteyden päivämäärä, kellonaika ja kesto, yhteystyyppi, sijaintitiedot, IP-osoite, laitteen tunnistenumerot, kuten MAC-osoite
 • vuorovaikutus- ja käyttötiedot: yhteydenpito, mieltymykset ja kohderyhmää koskevat tiedot, päätelaitteen tyyppi, laitteen asetukset, käyttöjärjestelmä, ohjelmisto, oikeuksien käyttämisestä saadut tiedot
 • asiakirjat ja erityiset tiedot työhakemuksia varten: hakemuskirjeet, ansioluettelo ja valokuva, työtodistukset, tutkintotodistukset, koulutustodistukset, kolmansien osapuolten suositukset, haastattelumuistiinpanot
 • verkkosivun tiedot: IP-osoite, evästetiedot, selaimen asetukset, verkkosivustolla käyntien tiheys, verkkosivustolla käyntien kesto, hakusanat, sisällön napsauttamiset, lähdesivusto.

3.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta
Käytämme keräämiämme henkilötietoja ensisijaisesti sopimusten tekemiseen ja käsittelyyn asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa.

Turvaudumme henkilötietojen käsittelyyn myös ostaessamme tuotteita ja palveluita toimittajiltamme ja alihankkijoiltamme. Jos työskentelet asiakkaan tai liikekumppanin palveluksessa, henkilötietojasi voidaan luonnollisesti käsitellä myös tämän toiminnan yhteydessä.

Lisäksi käsittelemme sinun ja muiden henkilöiden henkilötietoja, jos se on sallittua ja jos katsomme sen aiheelliseksi, seuraaviin tarkoituksiin, joissa meillä (ja joskus kolmansilla osapuolilla) on tarkoitusta vastaava oikeutettu etu:

 • tuotteidemme, palveluidemme ja verkkosivumme sekä muiden alustojen, joilla olemme läsnä (esim. verkkokauppa, asiakastili, seminaari- ja verkkoakatemia), tarjoaminen ja kehittäminen edelleen
 • viestintä ja tiedustelujen käsittely (esim. yhteydenottolomakkeiden, JURA Live -palvelun, sähköpostin, puhelimen, työhakemusten ja mediatiedustelujen kautta)
 • mainonta ja markkinointi (mukaan lukien tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen), edellyttäen että olet antanut suostumuksesi tai et ole vastustanut tietojesi käyttöä (jos lähetämme sinulle mainoksia olemassa olevana asiakkaana, voit milloin tahansa vastustaa sitä)
 • markkinatutkimus, mediaseuranta
 • oikeuksien käyttäminen ja puolustautuminen oikeusriitojen ja viranomaismenettelyjen yhteydessä
 • rikosten ja muiden väärinkäytösten ehkäiseminen ja tutkinta (esim. sisäisten tutkimusten suorittaminen, tietojen analysointi petosten torjumiseksi)
 • toimintamme, erityisesti tietotekniikan, verkkosivumme ja muiden alustojen, varmistaminen. 

3.3 Kolmannet osapuolet, joille luovutamme henkilötietoja
Käytämme henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana säännöllisesti seuraavia seikkoja:

 • sinun tai valtuutetun henkilön antama suostumus, jonka voit milloin tahansa peruuttaa sähköpostitse tai postitse kohdassa 1.1 mainittuun (sähköposti)osoitteeseen (esimerkiksi uutiskirjeemme saamiseksi), mikä ei kuitenkaan vaikuta jo suoritettuun tietojenkäsittelyyn
 • sopimuksen tekeminen tai täyttäminen kanssasi tai tätä koskeva ennakkopyyntösi (esimerkiksi ostamalla meiltä tuotteen)
 • etujen punninta (esimerkiksi tietoturvan varmistamiseksi tai markkinoinnissa), jota kuitenkin voit tietyissä olosuhteista vastustaa
 • lakisääteinen velvoite (kuten kirjanpidon kannalta merkityksellisten asiakirjojen säilyttäminen), joka voidaan myös ottaa huomioon osana etujen punninnassa.

Luovutamme henkilötietoja myös kolmansille osapuolille liiketoimintamme puitteissa ja edellä mainittuja tarkoituksia varten, jos se on sallittua ja asianmukaista, joko siksi, että ne käsittelevät tietoja puolestamme (tietojen käsittely toimeksiantona), tai siksi, että ne haluavat käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa (tietojen luovuttaminen), tai jos olet antanut siihen suostumuksesi. Tämä koskee erityisesti seuraavia:

 • palveluntarjoajat, mukaan luettuina henkilötietojen käsittelijät
 • tietotekniikkapalvelujen tarjoajat (esim. verkkoisännöintipalvelujen tarjoajat, sähköpostipalvelujen tarjoajat, verkkotyökalut)
 • toimittajat
 • JURA-konsernin yritykset (ks. julkaisutiedot)
 • kaupalliset kumppanit, kuten jakelijat
 • markkinointipalvelujen tarjoajat
 • viranomaiset
 • pankkilaitokset ja maksupalvelujen tarjoajat
 • virastot ja tuomioistuimet.

Kun käytämme palvelujemme tarjoamiseen henkilötietojen käsittelijöitä, noudatamme asianmukaisia oikeudellisia varotoimia sekä vastaavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme tietojesi suojan asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti.

Tuensaajat ovat osittain Sveitsissä, mutta osittain myös ulkomailla. Sinun on erityisesti varauduttava siihen, että tietojasi siirretään muihin Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin, joissa jotkut käyttämistämme IT-palveluntarjoajista sijaitsevat. Jos siirrämme tietoja maahan, jonka lainsäädännössä ei ole riittävää lakisääteistä tietosuojan tasoa (kuten Yhdysvaltoihin), edellytämme, että vastaanottaja ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin henkilötietojen suojaamiseksi (esim. hyväksymällä EU:n vakiolausekkeet, nykyinen versio on saatavilla täällä, toteuttamalla muita varotoimia tai pohjautuen perusteluihin).

3.4 Tietojen käsittelyn kesto
Käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai muutoin käsittelyllä tavoiteltuja tarkoituksia varten, esimerkiksi koko liikesuhteen keston ajan (sopimuksen aloittamisesta ja käsittelystä sopimuksen päättymiseen) sekä sen jälkeen lakisääteisten säilytys- ja dokumentointivelvoitteiden mukaisesti.

Tässä yhteydessä on mahdollista, että henkilötietoja säilytetään sen ajan, kun meitä vastaan voidaan esittää vaatimuksia, ja siltä osin kuin olemme muutoin lakisääteisesti velvoitettuja tekemään niin tai oikeutetut edut sitä edellyttävät (esim. todistus- ja dokumentointitarkoituksiin). Heti kun henkilötietojasi ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin, ne yleensä poistetaan tai anonymisoidaan.

Lisäksi poistamme tietosi, jos pyydät meitä tekemään niin kohdassa 1.1 mainitun sähköpostiosoitteen kautta, eikä meillä ole mitään oikeudellista tai muuta velvoitetta säilyttää tai tallentaa näitä tietoja.

4 Vierailu verkkosivullamme

Pääsääntöisesti voit käyttää verkkosivustoamme ilman, että sinun tarvitsee antaa tarkempia tietoja itsestäsi. Tämä ei koske alueita ja palveluita, jotka luonnollisesti edellyttävät nimeäsi, osoitettasi tai muita henkilötietojasi, kuten verkkokauppamme kautta tehtäviä tilauksia.

Lisäksi voit ottaa meihin vapaaehtoisesti yhteyttä sähköpostitse, verkkolomakkeilla tai kautta. Tämän aikana kerätään henkilötietoja ja siirretään meille. Vastaavasta syöttömaskista selviää, mistä tiedoista on kyse. Säilytämme siirtämäsi tiedot käsittelyä tai yhteydenottoa varten.

4.1 Palvelimen lokitiedostot
Kun vierailet verkkosivullamme, palvelimemme tallentavat jokaisen käynnin väliaikaisesti lokitiedostoon, niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin.

Esimerkiksi IP-osoitteesi, vierailusi päivämäärä ja kellonaika, haettujen tietojen nimi ja URL-osoite, tietokoneesi käyttöjärjestelmä ja käyttämäsi selain sekä muut vastaavat tiedot tallennetaan, jotta niitä voidaan käyttää turvatoimiin, jos tietoteknisiin järjestelmiimme kohdistuu hyökkäyksiä.

Näiden tietojen käsittely tapahtuu oikeutetun etumme mukaisesti, ja sen tarkoituksena on näyttää verkkosivumme ja sen sisältö ja tarjoukset sinulle oikein ja varmistaa tietoliikenne, optimoida verkkosivustomme, sisältömme ja tarjouksemme, varmistaa pysyvästi verkkosivustomme ja järjestelmiemme vakaus ja turvallisuus sekä mahdollistaa verkkohyökkäysten, roskapostin ja muiden verkkosivustoomme ja järjestelmiimme kohdistuvien laittomien tekojen tutkinta, torjunta ja syytteeseenpano sekä asiaa koskevien vaatimusten täytäntöönpano.

Verkkosivuston isännöintiin saatamme käyttää kolmansia osapuolia Sveitsissä ja ulkomailla, jotka suorittavat edellä mainitun käsittelyn puolestamme. Tällä hetkellä verkkosivujamme isännöivät sveitsiläiset tai eurooppalaiset isännöintipalveluntarjoajat, ja palvelimet sijaitsevat Sveitsissä tai ETA-alueella.

4.2 Tiedustelut ja yhteydenottolomake
Verkkosivullamme sinulla on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä verkkolomakkeiden. Voit nähdä kyseisestä lomakkeesta, mitä henkilötietojasi kerätään, jos otat meihin yhteyttä verkkolomakkeella. Yleensä kyse on yhteystiedoista, kuten sukunimi, sähköpostiosoite ja tiedusteluun liittyvät tiedot, kuten pyyntösi aihe ja kuvaus.

Pakollisiksi merkittyjä kenttiä käytetään pyyntöjesi käsittelyyn ja tarvittaessa niiden välittämiseen toisille markkinoille. Käsittelemme vapaaehtoisesti antamiasi tietoja, jotta voimme tarjota sinulle kohdennettua tietoa.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etumme käsitellä pyyntöäsi. Jos yhteydenottosi meihin palvelee sellaisen sopimuksen täyttämistä, jonka osapuolena olet, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista, tämä on ylimääräinen oikeusperuste tietojesi käsittelylle.

Sinulla on milloin tahansa mahdollisuus vastustaa tätä tietojen käsittelyä, kunnes asia on lopullisesti selvitetty. Lähetä vastalauseesi kohdassa 1.1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

4.3 Työhakemukset
Jos myös sinä haet työpaikkaa meiltä, käsittelemme henkilötietoja, jotka saamme sinulta osana hakuprosessia tai jotka annat tai lataat hakulomakkeessa. Henkilötietojesi, koulutuksesi, työkokemuksesi ja taitojesi lisäksi näihin tietoihin sisältyvät tavanomaiset kirjeenvaihtotiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi käsitellään kaikki hakemuksen yhteydessä toimitetut asiakirjat, kuten ansioluettelo ja todistukset.

Nämä tiedot tallennetaan, analysoidaan, käsitellään tai välitetään sisäisesti ainoastaan hakemuksesi yhteydessä. Lisäksi niitä voidaan käsitellä myös tilastollisia tarkoituksia varten (esim. raportointi). Tällöin ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä yksittäisistä henkilöistä.

Hakijatietosi tallennetaan erillään muista käyttäjätiedoista, eikä niitä yhdistetä niihin. Valtuuttamamme palveluntarjoaja säilyttää tietosi Euroopan talousalueella sijaitsevalla palvelimella sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisesti.

Jos teemme kanssasi työsopimuksen, siirretyt tiedot säilytetään työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten säännösten mukaisesti. Jos hakumenettely päättyy ilman työsuhdetta, henkilötietojasi säilytetään vielä kolmen kuukauden ajan dokumentointia varten, minkä jälkeen ne poistetaan, ellet ole antanut meille suostumustasi käyttää tietojasi muihin työpaikan hakumenettelyihin.

Hakijatietojesi käsittelyn oikeusperustana on suostumuksesi, jonka voit peruuttaa milloin tahansa, tai sopimusta edeltävien velvoitteidemme täyttäminen hakumenettelyn yhteydessä. Jos teemme kanssasi työsopimuksen, tietojesi käsittely tapahtuu työsuhteen toteuttamiseksi.

4.4 Verkkokauppa / asiakastili
Jos haluat käyttää verkkokauppamme palveluita, sinun on annettava meille tilauksen käsittelyyn tarvittavat henkilötiedot.

Voit valita, haluatko tehdä vierastilauksen vai tilata asiakastilisi kautta.

Jos haluat tehdä vierastilauksen, tarvitsemme erilaisia henkilötietoja, erityisesti yhteystietosi, kuten laskutus- ja toimitusosoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, sekä toivomasi maksutavan. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on lähettää sinulle tilaamasi tuotteet ja käsitellä niihin liittyvä maksu.

Vaihtoehtoisesti sinulla on mahdollisuus avata asiakastili meillä. Tämä helpottaa tilausten käsittelyä, voit nähdä tilauksesi tilan ja sinulla on lisäksi mahdollisuus tilata ja peruuttaa uutiskirjeemme kätevästi ja helposti. Jos haluat avata meillä asiakastilin, tarvitsemme siihen erilaisia yhteystietoja, kuten tittelisi, etu- ja sukunimesi, voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja valitsemasi salasanan. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme tarjota sinulle salasanalla suojatun suoran pääsyn meille tallennettuihin tietoihin ja käsitellä tilauksiasi. Asiakastilin avaaminen on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseesi, jonka voit peruuttaa milloin tahansa.

Asiakastilin rekisteröinti tapahtuu käyttämällä niin sanottua double opt-in -menettelyä, eli kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot, lähetämme sinulle sähköpostiosoitteeseesi viestin, jossa pyydämme sinua vahvistamaan, että haluat avata asiakastilin. Vahvistus annetaan klikkaamalla viestissä olevaa aktivointilinkkiä.

Verkkokaupassa tapahtuvan henkilötietojesi käsittelyn perusteena on sinun ja meidän yhteinen oikeutettu etumme käsitellä tilaustasi. Jos tilaus palvelee sellaisen sopimuksen täyttämistä, jonka osapuolena olet, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista, tämä on lisäperuste tietojesi käsittelylle.

Jotta kolmannet osapuolet eivät pääsisi luvattomasti käsiksi henkilötietoihisi, tietojen siirto verkkokauppaan on suojattu käyttämällä ajankohtaisia salausmenetelmiä, kuten HTTPS tai TLS.

Tilausten käsittelyn yhteydessä käyttämämme palveluntarjoajat, kuten rahdinkuljettajat, logistiikkatoimijat ja maksupalveluntarjoajat (ks. kohta 4.5.1), saavat tilausten ja toimeksiantojen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat myös mm. sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, jotta voimme esimerkiksi sopia kanssasi yksilöllisen toimituspäivän.

Haluamme myös ilmoittaa sinulle, että oikeutettujen etujemme perusteella käytämme tietojasi paitsi tilauksesi käsittelyyn myös palveluidemme optimointiin, erityisesti parantaaksemme jatkuvasti ostokokemustasi ja tehdäksemme siitä asiakasystävällisen ja yksilöllistetyn. Tähän kuuluu myös se, että lähetämme sinulle uutiskirjeemme lain sallimissa rajoissa, jos olet ostanut jonkin tuotteistamme, edellyttäen, ettet ole vastustanut sitä.

Jos et halua tätä, voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. Jos vastustat sitä, emme enää käsittele tietojasi tätä tarkoitusta varten. Lähetä vastalauseesi kohdassa 1.1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Jos teet tilauksen vieraana, säilytämme henkilötietojasi sopimuksen täyttämiseksi ja poistamme ne heti, kun meillä ei ole enää lakisääteistä velvollisuutta säilyttää niitä. Jos taas olet valinnut asiakastilin, säilytämme henkilötietojasi, kunnes suljet asiakastilisi. Voit pyytää tilisi poistamista milloin tahansa täyttämällä poistopyynnön tilissäsi. Haluamme huomauttaa, että jos suljet asiakastilisi, siihen liittyvät tiedot poistetaan, jollei lakisääteisistä säilyttämisvelvoitteista muuta johdu. On sinun vastuullasi varmuuskopioida henkilötietosi, kun tili suljetaan. Meillä on oikeus poistaa peruuttamattomasti kaikki sopimuksen voimassaoloaikana tallennetut tiedot.

4.4.1 Saferpay
Maksujen käsittelyyn käytämme maksupalveluntarjoajaa Saferpay, joka on Zürichissä sijaitsevan Worldline Schweiz AG:n ("Worldline") maksupalveluntarjoaja.

Saferpay täyttää nykyiset turvallisuusstandardit, erityisesti Payment Card Industry Data Security Standardin (PCI DSS). Tietosi luovutetaan ainoastaan maksujen käsittelyä varten. Maksu- ja henkilötietojesi käsittely ja säilyttäminen tapahtuu suoraan maksupalveluntarjoajalla. Toiminnanharjoittajina emme saa mitään tietoja (pankki)tilistäsi tai luottokortistasi, vaan ainoastaan tiedot maksun vahvistamiseksi (hyväksymiseksi) tai hylkäämiseksi. Tietyissä olosuhteissa maksupalveluntarjoajat voivat siirtää tiedot luottolaitoksille. Tältä osin viittaamme maksupalveluntarjoajien yleisiin käyttöehtoihin ja tietosuojaan liittyviin tietoihin.

Maksutapahtumiin sovelletaan kunkin maksupalveluntarjoajan ehtoja ja tietosuojaa koskevia tietoja. Viittaamme näihin myös lisätietojen saamiseksi sekä peruutus-, tiedotus- ja muiden rekisteröityjen oikeuksien vahvistamiseksi.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on sellaisen sopimuksen täyttäminen, jonka osapuolena olet, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen.
Lisätietoja Worldlinen ja Klarnan suorittamasta tietojenkäsittelystä on niiden tietosuojaselosteissa:

- Worldlinen tietosuojaseloste
- Klarnan tietosuojaseloste

4.5 Kilpailut
Kun osallistut kilpailuihin, tallennamme henkilötiedot, jotka ovat tarpeen kilpailun toteuttamiseksi. Nämä ovat yleensä nimesi ja yhteystietosi. Kilpailuun ja siihen liittyvään tiedonkeruun osallistuminen on luonnollisesti vapaaehtoista.

Saatamme välittää tietosi kilpailukumppaneillemme esimerkiksi palkinnon lähettämistä varten. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät kunkin kilpailun osallistumisehdoista.
Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on sellaisen sopimuksen täyttäminen, jonka osapuolena olet, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen.

4.6 Verkkoakatemia
Verkkosivullamme on mahdollista päästä verkkoakatemiaan, kun olet rekisteröitynyt etukäteen ja saanut kirjautumistiedot sisältävän vahvistussähköpostin. Portaalista löydät koulutusvideoita ja monivalintatehtäviä JURAn kannalta olennaisista aiheista, kuten tuotteista, kahvista ja vaatimustenmukaisuudesta, mainitaksemme vain muutamia.

Kun käytät portaalia, käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä, kuten viimeistä kirjautumista, viimeiseksi kutsuttua sivua, ratkaistuja testejä prosentteina kaikista mahdollisista testeistä tai videon katselukertojen määrää ja/tai sitä, kuinka kauan olet katsellut videota yhteensä.

Keräämme ja käytämme henkilötietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen oppimisportaalin käytön mahdollistamiseksi sekä oppimisportaalin analysoimiseksi, optimoimiseksi ja sen taloudellista toimintaa varten.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etumme toimittaa tämä palvelu. Jos portaalin käyttö palvelee sellaisen sopimuksen täyttämistä, jonka osapuolena olet, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamista, tämä on ylimääräinen oikeusperuste tietojen käsittelylle.

Käsittelemme tietojasi ainoastaan oppimisportaalin tarjoamista varten. Tietoja ei yhdistetä muihin tietoihin.

4.7 Evästeet
Verkkosivumme käyttää niin sanottuja evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan ja tallennetaan päätelaitteeseesi (kannettava tietokone, tabletti, älypuhelin tai vastaava) selaimen avulla. Niiden tarkoituksena on tehdä verkkosivustamme kokonaisuutena käyttäjäystävällisempi ja tehokkaampi ja tehdä vierailusi verkkosivullamme mahdollisimman miellyttäväksi. Evästeet eivät aiheuta vahinkoa loppulaitteellesi. Ne eivät voi suorittaa ohjelmia tai sisältää viruksia.

Suurin osa käyttämistämme evästeistä on niin sanottuja istuntoevästeitä. Ne poistetaan automaattisesti, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen. Muut evästeet säilyvät tietokoneellasi kyseisen käyttöprosessin jälkeen, ja niiden avulla me tai kumppaniyrityksemme (kolmannen osapuolen evästeet) voimme tunnistaa selaimesi seuraavalla vierailullasi. Siltä osin kuin muita evästeitä (esim. evästeitä, joilla analysoidaan selailukäyttäytymistäsi) tallennetaan, niitä käsitellään erikseen tässä tietosuojaselosteessa.

Se, millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi evästeiden avulla, riippuu siitä, pyydämmekö suostumustasi. Jos näin on ja annat suostumuksesi evästeiden käyttöön, tietojesi käsittelyn perusteena on suostumuksesi. Muussa tapauksessa evästeiden avulla käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (esimerkiksi palveluidemme ja tarjoustemme optimoimiseksi tai roskapostilta ja verkkohyökkäyksiltä suojautumiseksi) tai jos evästeiden käyttö on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Voit asettaa selaimesi siten, että se ilmoittaa sinulle evästeiden käyttöönotosta, ja voit sallia evästeiden hyväksymisen vain tietyissä yksittäistapauksissa tai sulkea ne yleisesti pois. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiosi siihen, että evästeiden yleinen poissulkeminen voi johtaa verkkotarjontamme toiminnallisiin rajoituksiin. Lisäksi voit milloin tahansa poistaa jo asetetut evästeet käyttämässäsi selaimessa tai asettaa sen niin, että evästeet poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan.

4.8 Googlen palvelut
Käytämme verkkosivullamme erilaisia palveluja, joita tarjoaa Yhdysvalloissa sijaitseva Google LLC tai, jos asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä, Irlannissa sijaitseva Google Ireland Ltd ("Google"). Google LLC on aina vastuussa henkilötietojen käsittelystä, kun käytetään "YouTubea" ja "Google Maps / Google Earthia". Käytämme verkkosivustoillamme seuraavia Googlen palveluita:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google Marketing Platform
 • Google Maps / Google Street View
 • YouTube

Lisätietoja yksittäisistä palveluista on jäljempänä.

Google käyttää tekniikoita, kuten evästeitä, selaimen verkkotallennusta ja seurantapikseleitä, joiden avulla voidaan analysoida verkkosivumme käyttöäsi. Näin tuotetut tiedot verkkosivumme käytöstäsi saatetaan siirtää Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin tai muihin maihin ja tallentaa sinne. Tietoa Googlen tietokeskusten sijainnista löydät täältä.

Käytämme Googlen tarjoamia työkaluja, jotka Googlen mukaan voivat käsitellä henkilötietoja maissa, joissa Google tai sen alihankkijoilla on toimipisteitä. Google lupaa tietojenkäsittelyn lisäsopimuksessaan "Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor" varmistavansa riittävän tietosuojan tason tukeutumalla EU:n vakiosopimuslausekkeisiin.

Lisäksi Google on edelleen sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -sopimusten mukaisesti.
Lisätietoja Googlen suorittamasta tietojenkäsittelystä ja yksityisyysasetuksista on Googlen tietosuojaselosteessa tai yksityisyysasetuksissa.

4.8.1 Google Tag Manager
Verkkosivustomme käyttää Google Tag Manageria. Google Tag Managerin avulla verkkosivun tunnisteita voidaan hallita tehokkaasti. Verkkosivun tunnisteet ovat kyseisen verkkosivun lähdekoodiin tallennettuja paikanvaraajia, joiden avulla voidaan esimerkiksi tallentaa usein käytettyjen verkkosivun elementtien, kuten verkkoanalyysipalvelujen koodin, integrointi. Google Tag Manager on apupalvelu, joka käsittelee henkilötietoja ainoastaan teknisiin tarkoituksiin ja käynnistää muita tunnisteita, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei käytä näitä tietoja. Jos deaktivointi on tehty verkkotunnus- tai evästetasolla, se pysyy voimassa kaikkien Google Tag Managerin avulla toteutettujen seurantatunnisteiden osalta.

Lisätietoja Google Tag Managerista löydät Googlen ohjeosiossa, Google Tag Managerin käyttöehdoissa ja Googlen tietosuojaselosteesta.

4.8.2 Google Analytics
Suostumuksesi perusteella, jonka voit peruuttaa milloin tahansa evästeasetuksissa, käytämme Google Analytics 4 -verkkoanalyysipalvelua verkkosivumme ja sen kävijöiden analysointiin sekä markkinointi- ja mainostarkoituksiin.

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka tallennetaan päätelaitteeseesi (kannettava tietokone, tabletti, älypuhelin tai vastaava) ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivustomme käyttöä. Näin voimme arvioida verkkosivumme käyttökäyttäytymistä ja tehdä saatujen tilastojen/raporttien avulla tarjonnastamme kiinnostavamman.

Google Analytics 4:ssä IP-osoitteiden anonymisointi on oletusarvoisesti aktivoitu. Tämä tarkoittaa sitä, että Google lyhentää IP-osoitteesi Sveitsissä tai EU/ETA-alueella ennen kuin se siirretään. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle ja lyhennetään siellä.

Google käyttää näitä tietoja analysoidakseen verkkosivumme käyttöä, laatiakseen raportteja verkkosivun toiminnasta ja tarjotakseen meille muita verkkosivun ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Googlen mukaan selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Kun vierailet verkkosivullamme, käyttäjäkäyttäytymisesi tallennetaan tapahtumien muodossa (kuten sivujen katselut, vuorovaikutus verkkosivuston kanssa tai "klikkauspolkusi") sekä muita tietoja, kuten likimääräinen sijaintisi (maa ja kaupunki), selaimesi ja käyttämiesi päätelaitteiden tekniset tiedot tai viittaavan sivun URL-osoite, eli minkä verkkosivun/mainosmateriaalin kautta tulit verkkosivullemme.

Google Analyticsin keräämät tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua.

Voit estää evästeen tuottamien ja verkkosivumme käyttöön liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen ja siirtämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlessa lataamalla ja asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan tai kieltäytymällä antamasta suostumustasi evästeasetuksissa. Jos haluat vastustaa Googlen kiinnostukseen perustuvaa mainontaa, voit käyttää Googlen tarjoamia asetus- ja opt-out-mahdollisuuksia.

Yleiskatsaus tietojen käyttöön Google Analyticsissa ja toimenpiteisiin, joita Google on toteuttanut tietojesi suojaamiseksi, löytyy Google Analyticsin ohjeesta.

Lisätietoja Google Analyticsin käyttöehdoista ja Googlen tietosuojasta löydät vastaavista asiakirjoista.

4.8.3 Google Ads
Suostumuksesi perusteella, jonka voit milloin tahansa peruuttaa evästeasetuksissa, käytämme Googlen verkkomainontaohjelmaa Google Adsia. Google Ads käyttää evästeitä analysoidakseen verkkosivumme käyttöä. Eväste asetetaan, jos olet saapunut verkkosivullemme Google-mainoksen kautta. Tämäntyyppiset evästeet ovat voimassa vain rajoitetun ajan, ne eivät sisällä henkilötietoja, eikä niitä siksi käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen. Jos vierailet tietyillä verkkosivustomme sivuilla, eikä evästeen voimassaolo ole vielä päättynyt, me ja Google voimme tunnistaa, että joku on klikannut mainosta ja siten ohjautunut verkkosivullemme.

Käytämme myös Google Adsin uudelleenmarkkinointitoimintoa. Tämän avulla voimme näyttää kiinnostukseen perustuvaa mainontaa verkkosivuillamme kävijöille muilla Googlen mainosverkostoon kuuluvilla verkkosivuilla, kuten YouTubessa tai Google-mainoksissa. Tätä tarkoitusta varten analysoidaan verkkosivujemme kävijöiden vuorovaikutusta (esim. mistä tuotteista he olivat kiinnostuneita), jotta voimme näyttää heille kohdennettua mainontaa muilla verkkosivuilla myös sen jälkeen, kun he ovat poistuneet verkkosivultamme. Tämän mahdollistamiseksi Google asettaa evästeitä, kun he vierailevat tietyissä Googlen palveluissa tai Googlen mainosverkostoon kuuluvilla verkkosivuilla. Evästeitä käytetään käytettävän selaimen yksilöimiseen, ei henkilön tunnistamiseen.

Sinulla on mahdollisuus vastustaa Googlen kiinnostukseen perustuvaa mainontaa tai kieltäytyä antamasta suostumustasi evästeasetuksissa. Tätä varten sinun on tehtävä kaikissa käyttämissäsi selaimissa henkilökohtaisen mainonnan asetukset.

Lisätietoja tietojenkäsittelystä Google Adsien yhteydessä ja tietoja siitä, miten Google käyttää evästeitä mainoksissa, on Googlen tietosuojaselosteessa tai Googlen verkkosivuilla otsikon "Teknologiat" alla.

4.8.4 Google AdSense
Suostumuksesi perusteella, jonka voit peruuttaa milloin tahansa evästeasetuksissa, käytämme verkkosivullamme Google AdSense -palvelua mainosten integroimiseksi ("AdSense"). AdSense asettaa evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivumme käytön analysoinnin. AdSense käyttää myös niin sanottuja verkkojäljitteitä (näkymättömiä grafiikoita), jotka mahdollistavat tietojen, kuten sivuston liikenteen, arvioinnin sivuilla, joihin tällaiset grafiikat on sisällytetty.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden tuottamat tiedot verkkosivujemme käytöstä (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja mainosmuotojen toimittamisesta siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin tai muihin maihin ja tallennetaan sinne. Google voi jakaa nämä tiedot Googlen sopimuskumppaneiden kanssa. Google ei kuitenkaan yhdistä IP-osoitettasi muihin tallentamiisi henkilötietoihin.

Voit estää evästeiden asettamisen tekemällä selaimessasi vastaavat asetukset tai kieltäytymällä antamasta suostumustasi evästeasetuksissa.

Lisätietoja AdSensen toiminnasta löydät "Google AdSense" -verkkosivulta.

4.8.5 Google Marketing Platform
Suostumuksesi perusteella, jonka voit milloin tahansa peruuttaa evästeasetuksissa, käytämme Googlen online-markkinointityökalua Google Marketing Platform ("GMP"). GMP käyttää evästeitä, jotta käyttäjille voidaan tarjota heille sopivia mainoksia, parantaa kampanjan suorituskykyraportteja tai estää käyttäjää näkemästä samoja mainoksia useammin kuin kerran. Google käyttää evästetunnistetta tallentaakseen, mitkä mainokset näytetään missäkin selaimessa, ja voi siten estää niiden näyttämisen useammin kuin kerran.
Lisäksi GMP voi käyttää evästetunnuksia niin sanottujen konversioiden tallentamiseen eli siihen, näkeekö käyttäjä GMP:n mainoksen ja käykö hän myöhemmin mainostajan verkkosivustolla ja tekee siellä ostoksen. Googlen mukaan GMP-evästeet eivät sisällä mitään henkilötietoja.

Selaimesi muodostaa automaattisesti suoran yhteyden Googlen palvelimeen. Googlen mukaan integroimalla GMP:n Google saa tiedon siitä, että olet siirtynyt verkkosivumme kyseiseen osaan tai napsauttanut mainostamme. Jos olet rekisteröitynyt johonkin Googlen palveluun, Google voi liittää vierailun käyttäjätiliisi. Vaikka et olisi rekisteröitynyt Googleen tai et olisi kirjautunut sisään, on mahdollista, että palveluntarjoaja saa tietoonsa ja tallentaa IP-osoitteesi. GMP:tä käytettäessä henkilötiedot myös saatetaan siirtää Googlen palvelimille Yhdysvalloissa.

Voit estää seurantamenettelyn tekemällä selaimessasi vastaavan asetuksen tai muuttamalla henkilökohtaisen mainonnan asetuksia tai kieltäytymällä antamasta suostumustasi evästeasetuksissa.

Lisätietoja GMP:n toiminnasta löydät "Google Marketing Platform" -sivustolta.

4.8.6 Google Maps / Google Street View
Integroidaksemme interaktiivisia karttoja verkkosivullemme ja tarjotaksemme sinulle virtuaalikierroksia käytämme suostumuksesi perusteella Google Maps- tai Google Street View -verkkokarttapalvelua.

Kun avaat verkkosivun, johon on upotettu Google Maps -karttoja, tai kun aloitat virtuaalikierroksen, Google Maps tai Google Street View asettaa evästeen. Yleensä tätä evästettä ei poisteta, kun suljet selaimen, vaan se vanhenee tietyn ajan kuluttua, ellet poista sitä manuaalisesti etukäteen.

Käyttämällä Google Mapsia tai Google Street View -palvelua verkkosivumme käyttöä koskevia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) saatetaan siirtää Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallentaa sinne. Google voi tallentaa nämä tiedot käyttöprofiileiksi palvelujensa räätälöintiä, mainontaa ja markkinatutkimusta varten. Jos olet kirjautuneena Googleen, tietosi liitetään suoraan tiliisi. Jos et halua, että näin tapahtuu, sinun on kirjauduttava ulos etukäteen.

Jos et hyväksy tätä tietojesi käsittelyä, voit estää nämä palvelut poistamalla Java Scriptin käytöstä selaimessasi tai kieltäytymällä antamasta suostumustasi evästeasetuksissa. Ensin mainittu saattaa kuitenkin heikentää myös muita verkkosivustomme toimintoja.

Lisätietoja on Google Mapsin käyttöehdoissa ja Googlen tietosuojaselosteessa.

4.8.7 YouTube
Suostumuksesi perusteella käytämme verkkosivullamme Yhdysvalloissa sijaitsevan YouTube LLC:n ("YouTube"), joka on Google LLC:n tytäryhtiö, palveluja ("Google").
Kun käynnistät YouTube-videon verkkosivullamme, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. Tämän kautta kerrotaan YouTuben palvelimelle, millä sivuillamme olet käynyt.

Nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) saatetaan siirtää Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallentaa sinne. Jos olet samanaikaisesti kirjautuneena YouTube-tilillesi, annat YouTubelle mahdollisuuden kohdistaa surffauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi ennen verkkosivullamme vierailua.

Lisätietoja on YouTuben käyttöehdoista ja Googlen tietosuojaselosteessa.

4.9 Facebook-pikselit, mukautetut kohderyhmät ja Facebookin sivustokonversiot
Verkkosivumme käyttää Facebook Pixel -palvelua, jonka tarjoaa Irlannissa sijaitseva Meta Platforms Ireland Ltd., jos asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä. Sen emoyhtiö on Yhdysvalloissa sijaitseva Meta Platforms Inc. ("Meta"). Instagram on myös Metan palvelu.

Facebook Pixel -palvelun käytön oikeusperustana on suostumuksesi, jonka voit peruuttaa milloin tahansa evästeasetuksissa.

Facebook Pixel -palvelun avulla Meta pystyy määrittämään verkkotarjontamme kävijät kohderyhmäksi mainosten (niin sanotut "Facebook Ads" tai "Instagram Ads") näyttämistä varten. Näin ollen käytämme Facebook Pixel -palvelua näyttääksemme asettamamme Facebook- ja Instagram-mainokset vain niille Facebook-käyttäjille, jotka ovat myös osoittaneet kiinnostusta verkkotarjontaamme tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka määritämme vierailtujen verkkosivujen perusteella), jotka välitämme Metalle (niin sanotut "mukautetut kohderyhmät"). Facebook Pixel -palvelun avulla haluamme myös varmistaa, että Facebook- ja Instagram-mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksen kohteita eivätkä ole häiriöksi. Facebook Pixel -palvelun avulla voimme myös seurata Facebook- ja Instagram-mainosten tehokkuutta tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten katsomalla, ohjautuvatko käyttäjät verkkosivullemme napsautettuaan Facebook- tai Instagram-mainosta (niin sanotut "konversiot"). 

Metan tietojenkäsittely tapahtuu Facebookin tietosuojakäytännön mukaisesti. Tässä asiakirjassa on yleisiä tietoja Facebook ja Instagram Adsien näyttämisestä.

Evästeiden avulla Meta voi myöhemmin tunnistaa sinut Facebookin tai Instagramin jäsenalueella ja optimoida mainosten tehokkuutta esimerkiksi tarjoamalla tietyille kohderyhmäkohtaisia mainoksia. Edellytyksenä on, että sinulla on Facebook- ja/tai Instagram-tili ja että olet kirjautunut Facebookin tai Instagramin jäsenalueelle. Jos et ole Facebookin tai Instagramin jäsen, tämä tietojenkäsittely ei vaikuta sinuun.

Yleistä tietoa Metan harjoittamasta tietojen käytöstä, oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojella yksityisyyttäsi löydät Facebookin tietosuojakäytännöstä tai Instagramin tietosuojakäytännöstä. Tarkempia tietoja ja yksityiskohtia Facebook Pixel -palvelusta ja sen toiminnasta saat Facebookin ohjeosiossa. Jos haluat yleisesti ottaen vastustaa Facebook Pixel -palvelun harjoittamasta tietojesi keräämistä ja käyttöä Facebook tai Instagram Adsien näyttämiseen, voit tehdä sen Facebookin mainosasetuksissa tai Instagramin yksityisyysasetuksissa. Tätä varten sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin tai Instagramiin.

Jos sinulla ei ole Facebook- tai Instagram-tiliä, voit vastustaa evästeiden käyttöä tavoittavuuden mittaamiseen ja mainontaan lisäksi verkkomainonta-aloitteen deaktivointisivulla ja lisäksi yhdysvaltalaisella verkkosivulla YourAdChoices tai eurooppalaisella verkkosivulla Your Online Choices. Voit myös vapaasti kieltäytyä antamasta suostumustasi evästeasetuksissa.

Voit peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn Facebook Pixel -palelun toimesta ja tietojesi käyttämiseen Facebook ja Instagram Adsien näyttämiseen verkkosivullamme milloin tahansa tulevaisuuden varalta muuttamalla yksityisyysasetuksiasi.

4.10 LinkedInin konversioseuranta
Suostumuksesi perusteella, jonka voit peruuttaa milloin tahansa evästeasetuksissa, käytämme verkkosivullamme konversioseurantateknologiaa, jonka tarjoaa Yhdysvalloissa sijaitseva LinkedIn Corporation tai, jos asuinpaikkasi on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä, Irlannissa sijaitseva LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn").

Käytämme LinkedInin teknologiaa markkinointi- ja optimointitarkoituksiin, erityisesti analysoidaksemme verkkosivumme käyttöä, voidaksemme jatkuvasti parantaa yksittäisiä toimintoja ja tarjouksia sekä käyttäjäkokemusta ja sijoittaaksemme sinulle relevantteja ja kiinnostavia mainoksia. Saamme LinkedIniltä myös koottuja ja anonyymejä raportteja mainosaktiivisuudesta ja tietoja siitä, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivumme kanssa. Tätä varten LinkedIn käyttää Javascript-koodia (Insight-tunniste), joka puolestaan asettaa evästeen selaimeesi tai käyttää pikseliä.

LinkedInin mukaan LinkedIn Insight -tunnistetta käytetään keräämään tietoja verkkosivumme käytöstä, mukaan lukien URL-osoite, viittaavan sivun URL-osoite (eli verkkosivusto, jolta vierailet verkkosivustollamme), IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet (käyttäjäagentti) ja aikaleima. LinkedIn Insight -tunnisteen avulla kerätyt tiedot salataan, IP-osoitteet lyhennetään ja jäsenten suorat tunnukset poistetaan seitsemän päivän kuluessa tietojen pseudonymisoimiseksi. Jäljellä olevat pseudonymisoidut tiedot poistetaan 90 päivän kuluessa. LinkedIn ei jaa henkilötietoja verkkosivun ylläpitäjän kanssa, vaan se toimittaa ainoastaan koottuja raportteja verkkosivun kohderyhmästä ja näyttötehokkuudesta.

LinkedInin rakenteesta johtuen ei voida sulkea pois sitä, että tietosi siirretään myös LinkedInille Yhdysvaltoihin. Olemme minimoineet tämän riskin niin pitkälle kuin mahdollista käyttämällä sopivia tietosuojavälineitä (EU:n vakiosopimukset).

Lisätietoja tietojenkäsittelyn luonteesta, tarkoituksesta ja laajuudesta on saatavissa LinkedInin tietosuojakäytännöstä, evästekäytännöstä ja tietosuojaportaalista. Voit myös vastustaa personoitua (LinkedInin) mainontaa asentamalla opt-out-evästeen riippumatta siitä, oletko LinkedInin jäsen vai et.

4.11 Vimeo
YouTuben lisäksi (ks. kohta 4.9.7 edellä) käytämme Yhdysvalloissa sijaitsevan videoportaalin Vimeo Inc:n ("Vimeo") liitännäisiä videoiden integroimiseksi verkkosivullemme.

Kun avaat jonkin verkkosivuistamme, joka sisältää tällaisen liitännäisen, selaimesi muodostaa suoran yhteyden Vimeon palvelimiin. Vimeo välittää liitännäisen sisällön suoraan selaimeesi ja integroi sen verkkosivuun. Tämän seurauksena Vimeo saa tiedon siitä, että selaimesi on käynyt verkkosivustomme vastaavalla sivulla, vaikka sinulla ei olisikaan Vimeo-tiliä tai et olisi parhaillaan kirjautuneena sisään Vimeoon. Selaimesi siirtää nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) suoraan Vimeon palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallentaa ne sinne.

Jos olet kirjautunut sisään Vimeoon, Vimeo voi yhdistää vierailusi verkkosivullamme suoraan Vimeo-tiliisi. Jos olet vuorovaikutuksessa liitännäisten kanssa (esimerkiksi painamalla videon käynnistyspainiketta), nämä tiedot siirretään myös suoraan Vimeon palvelimelle ja tallennetaan sinne.

Jos et halua, että Vimeo yhdistää verkkosivustomme kautta kerätyt tiedot suoraan Vimeo-tiliisi, sinun on kirjauduttava ulos Vimeosta ennen verkkosivullamme vierailua.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustana on suostumuksesi, jota sinun ei tarvitse antaa evästeasetuksissa. Jos olet antanut meille suostumuksesi Vimeon käyttöön, voit peruuttaa sen milloin tahansa tulevaisuuden varalta siirtymällä evästeasetuksiin.

Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen jatkokäsittelystä ja käytöstä Vimeon toimesta sekä oikeuksistasi tässä suhteessa ja asetusvaihtoehdoista yksityisyytesi suojaamiseksi saat Vimeon tietosuojaselosteista.

4.12 Adform
Suostumuksesi perusteella, jonka voit peruuttaa milloin tahansa evästeasetuksissa, käytämme Tanskassa sijaitsevan Adformin seurantapisteitä. Kerätyt tiedot pysyvät anonyymeinä. Tämä tarkoittaa, että yksittäisten käyttäjien tietoja ei voida tarkastella. Adform kuitenkin tallentaa ja käsittelee kerätyt tiedot salatussa muodossa. Emme pysty näiden tietojen avulla tunnistamaan yksittäisiä verkkosivujemme kävijöitä. Ilmoitamme sinulle asiasta ajankohtaisten tietojemme mukaisesti.
Näiden seurantapisteiden avulla JURA voi näyttää käyttäjille räätälöityä mainontaa.

Verkkosivumme käyttävät myös Adform A/S -yrityksen evästeitä ja tuotteita (Ad Server, DSP ja DMP) kohderyhmäkohtaiseen mainontaan yhteisessä käsittelyssä. Tätä tarkoitusta varten tallennetaan erilaisia parametreja, kuten avatut sivut, laitetyyppi, maantieteellinen alkuperä ja viimeksi käytetyt verkkosivut, ja kävijät ryhmitellään eri segmentteihin. Tilastollisten analyysien avulla Adformin maailmanlaajuisesta evästekokonaisuudesta etsitään sitten samankaltaisia käyttäjiä, jotta heille voidaan tarjota kohdennettua mainontaa JURA:lta.

Lisätietoa Adformista löydät heidän tietosuojaselosteestaan .

4.13 Dynatrace
Verkkosivustomme käyttää seurantapalvelun Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA, analyysityökalua. Käytämme Dynatracea varmistaaksemme verkkosivustomme suorituskyvyn ja ymmärtääksemme, miten verkkosivustomme käyttäjät liikkuvat sivustolla. Dynatrace tallentaa W3C-vastausajat, painikkeiden ja linkkien napsautukset, JavaScript-virheet, selaintyypin ja maantieteellisen alueen. Nämä tiedot auttavat meitä jatkuvasti parantamaan verkkosivustomme suorituskykyä sekä tunnistamaan ja korjaamaan toiminnallisia ongelmia. Jotta tämä toimisi oikein ja tehokkaasti, Dynatrace tarvitsee evästeitä. Dynatracen käytön oikeusperustana on suostumuksesi, jonka voit milloin tahansa peruuttaa evästeasetuksissa.

Haluamme huomauttaa, että Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tietosuojan tasoa ja että erityisesti Yhdysvaltojen viranomaiset voivat tarkastella siellä tai yhdysvaltalaisissa yrityksissä tai niiden ulkomaisissa tytäryhtiöissä maailmanlaajuisesti käsiteltyjä tietoja tai ne on mahdollisesti ilmoitettava niille. Koska et ole Yhdysvaltojen kansalainen, et ehkä voi ryhtyä toimiin tätä vastaan tai et voi tehdä sitä tehokkaasti. Olemme minimoineet tämän riskin niin pitkälle kuin mahdollista käyttämällä sopivia tietosuojavälineitä (EU:n vakiosopimukset), mutta emme voi sulkea sitä kokonaan pois, joten suostumukseesi Dynatracen käyttöön liittyy myös tämä riski.

Voit varmistaa, että henkilötietoja ei kerätä, aktivoimalla selaimesi do-not-track-toiminnon.

5 Läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Ylläpidämme sosiaalisen median profiileja Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa ja LinkedInissä.

Sosiaalisen median profiilissamme antamasi tiedot julkaisee sosiaalisen median alusta, emmekä käytä tai käsittele niitä missään vaiheessa mihinkään muuhun tarkoitukseen. Pidätämme kuitenkin oikeuden poistaa sisältöä, jos se on tarpeen. Tarvittaessa otamme sinuun yhteyttä sosiaalisen median alustan kautta.

Huomaa, että sosiaalisen median alustan ylläpitäjä käyttää verkkoseurantamenetelmiä. Verkkoseuranta, johon meillä ei ole vaikutusvaltaa, voi tapahtua myös riippumatta siitä, oletko kirjautuneena tai rekisteröitynyt sosiaalisen median alustalle.

Yksityiskohtaisempia tietoja sosiaalisen median alustan tarjoajan suorittamasta tietojenkäsittelystä on kyseisen tarjoajan tietosuojaselosteessa:

6 Oikeutesi

Sinulla on oikeus tutustua tietoihin, oikaista ne, poistaa ne, oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä ja muutoin vastustaa tietojenkäsittelyä, erityisesti suoramarkkinointia, suoramainontaa varten tapahtuvaa profilointia ja muita käsittelyyn liittyviä oikeutettuja etuja varten, sekä oikeus luovuttaa tietyt henkilötiedot siirrettäväksi toiselle taholle (niin sanottu tietojen siirrettävyys) sinuun sovellettavan tietosuojalainsäädännön puitteissa ja siinä säädetyin edellytyksin (kuten yleisen tietosuoja-asetuksen tapauksessa).

Huomaathan kuitenkin, että pidätämme itsellemme oikeuden soveltaa lain asettamia rajoituksia, esimerkiksi jos olemme velvollisia säilyttämään tai käsittelemään tiettyjä tietoja, jos meillä on siihen ylivoimainen etu (sikäli kuin meillä on oikeus vedota tähän) tai jos tarvitsemme niitä vaateiden esittämistä varten. Jos sinulle aiheutuu kustannuksia, ilmoitamme niistä etukäteen. Huomaa, että näiden oikeuksien käyttäminen voi olla ristiriidassa sopimusjärjestelyjen kanssa ja että sillä voi olla seurauksia, kuten sopimuksen ennenaikainen purkaminen tai kustannusvaikutuksia. Ilmoitamme sinulle etukäteen, jos tästä ei ole jo sovittu sopimuksessa.

Tällaisten oikeuksien käyttäminen edellyttää yleensä, että todistat henkilöllisyytesi selvästi (esim. kopiolla henkilöllisyystodistuksestasi, jos henkilöllisyytesi ei ole muuten selvä tai sitä ei voida todentaa). Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 1.1 mainittuun osoitteeseen.

Lisäksi jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saattaa vaatimuksensa tuomioistuimen käsiteltäväksi tai tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

7 Tietoturva

Toteutamme teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojellaksemme henkilötietojasi manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoamiselta tai asiattomien henkilöiden pääsyltä niihin sekä varmistaaksemme oikeuksiesi suojelun ja sovellettavien tietosuojasääntöjen noudattamisen.

Toteutettujen toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa tietojesi luottamuksellisuus ja eheys sekä varmistaa järjestelmiemme ja palveluidemme käytettävyys ja häiriönsietokyky käsiteltäessä tietojasi pitkällä aikavälillä. Niiden tarkoituksena on myös varmistaa, että henkilötietojen saatavuus ja pääsy niihin palautetaan nopeasti fyysisen tai teknisen häiriön sattuessa.

Turvatoimenpiteisiimme kuuluu myös tietojesi salaus. Tämän JURA-verkkosivun kautta tapahtuva tietoliikenne on salattu HTTPS:n avulla. Tämä tarkoittaa, että kaikki verkossa antamasi tiedot siirretään salattua siirtotietä pitkin. Tämä tarkoittaa sitä, että luvattomat kolmannet osapuolet eivät voi milloinkaan nähdä näitä tietoja.

Tietojenkäsittely- ja turvatoimiamme parannetaan jatkuvasti tekniikan kehityksen mukaisesti.

Suhtaudumme myös omaan sisäiseen tietosuojaamme erittäin vakavasti. Työntekijöillämme ja käyttämillämme palveluyrityksillä on salassapitovelvollisuus ja velvollisuus noudattaa tietosuojasäännöksiä. Lisäksi heille annetaan pääsy tietoihin vain siinä määrin kuin on tarpeen.

8 Sivuston käyttö alaikäisten toimesta

Sivusto on suunnattu aikuisyleisölle. Alaikäiset, erityisesti alle 16-vuotiaat lapset, eivät saa toimittaa meille henkilötietoja tai rekisteröityä palveluun ilman vanhempiensa tai laillisen huoltajansa suostumusta. Jos toteamme, että tällaisia tietoja on toimitettu meille, ne poistetaan tietokannastamme. Lapsen vanhemmat (tai laillinen edustaja) voivat ottaa meihin yhteyttä ja pyytää tietojen poistamista tai rekisteröinnin poistamista. Tätä varten tarvitsemme kopion virallisesta asiakirjasta, joka osoittaa sinut vanhemmaksi tai lailliseksi huoltajaksi.

9 Linkit muiden palveluntarjoajien verkkosivuille

Verkkosivullamme on myös linkkejä yhteistyökumppaneiden ja valtuutettujen JURA-jälleenmyyjien verkkosivustoille. Siltä osin kuin sivustolla on linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivuille, emme voi vaikuttaa niiden sisältöön. Tämän vuoksi emme voi ottaa mitään takuuta tai vastuuta tästä sisällöstä. Sivujen sisällöstä vastaa aina niiden tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitetyt sivut on linkityshetkellä tarkistettu mahdollisten lainrikkomusten ja tunnistettavien rikkomusten varalta. Laitonta sisältöä ei ollut tunnistettavissa linkityshetkellä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva seuranta ei kuitenkaan ole järkevää ilman konkreettisia viitteitä lain rikkomisesta. Tällaiset linkit poistetaan välittömästi, jos saamme tietoomme lainrikkomuksia.